Bahasa pasar (090)

Bahasa percakapan yang tidak mengikut tatabahasanya.

Post a Comment

0 Comments