14 May 2019

Dada manusia tidak dapat diselam (134)

Pengetahuan seseorang itu tidak dapat diketahui.

2 comments: