27 May 2019

Garam jatuh di air (147)

Nasihat itu diterima dengan baik.

4 comments: