26 May 2019

Hapus panas setahun kerana hujan (146)

Kebaikan seseorang boleh hilang akibat kesalahan yang sedikit.

8 comments: