Hendak masak langsung hangus (163)

Kerana terlalu banyak meninggikan diri akhirnya dapat malu saja.

No comments:

Post a comment