Hendak terbang tiada bersayap (164)

Ingin melakukan sesuatu tetapi tidak berkuasa.

No comments:

Post a comment