18 June 2019

Hujung lurus, pangkal berkait (169)

Ia kelihatan baik, tetapi di hatinya adalah kejahatan.

1 comment: