07 July 2019

Ibarat rumput yang sudah kering, ditimpa hujan segar kembali (188)

Orang melarat dapat pertolongan.

No comments:

Post a Comment